ZEMİN ETÜDÜ

ZEMİN   ETÜDÜ
Deneme yanılma yoluyla sondaj yapılmaz. Teknolojik cihazlar yeraltındaki suyun nerede olduğunu tespit eder. Su veriminin nasıl olduğu, zeminin durumu gibi soruların cevabının alınması sondaj için çok önemlidir. Zemin etüdsüz yapılan sondajdan zararlı çıkmanız muhtemeldir.


Hiç bir iş bilgisiz olmaz. Eksik bilgi sondaj işinin önünde büyük engeldir.ARA

WHATSAPP